มู่ลี่ไม้

มู่ลี่ไม้บาสวูด 

            ไม้บาสวูดเป็นไม้ที่มีน้ำหนักเบา เนื้อไม้มีร่องเสี้ยนไม้ที่ตื้น ผิวเรียบเนียนสีใบธรรมชาติสมำ่เสมอกัน ตัวใบมีความหนาถึง 2.50 มม.เคลือบด้วยสารกันยูวี และสารกันเชื้อรา


         ราคาถูกพิเศษ    1,000 บาท/ตารางหลา

มู่ลี่ไม้บาสวูด 1,000 บาท/ตารางหลา
มู่ลี่ไม้บาสวูด 1,000 บาท/ตารางหลา
มู่ลี่ไม้บาสวูด 1,000 บาท/ตารางหลา

มู่ลี่ไม้รามิน 
            ไม้รามินเป็นไม้เนื้อแข็ง มีความหนาแน่นพิเศษ แข็งแรงกว่าไม้สนถึง 10 เท่ามีลวดลายตามธรรมชาติที่สวยงาม ตัวใบมีความหนาถึง 2.50 มม. เคลือบด้วยสารกันยูวีถึง 4 รอบ ทำให้ใบไม่ขยายตัวเมื่อโดนแดดจัด


          ราคาถูกพิเศษ  1,200 บาท/ตารางหลา

มู่ลี่ไม้รามิน ราคา 1,200 บาท/ตารางหลา
มู่ลี่ไม้รามิน ราคา 1,200 บาท/ตารางหลา
มู่ลี่ไม้รามิน ราคา 1,200 บาท/ตารางหลา